Laatste alarmering:
Datum 22|05 Tijd 14:18:55 P (inci-07) Buitenbrand Eekhoornstraat Eelde 038131 Prio Eenheid | Brandweer Drenthe (Onbekende code)
donderdag 24 mei 2018

VRIJDAG 08|09

Initiatief herontwikkeling voormalige ontmoetingskerk Vries

Plan voor bouw van zes twee-onder-één-kapwoningen en vier vrijstaande woningen

VRIES - Blue Banner b.v. heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van zes twee-onder-één-kapwoningen en vier vrijstaande woningen op de plek van de voormalige Ontmoetingskerk in Vries.

 

Het plan sluit aan op de dorpsagenda Vries waarin jaarlijks ruimte is voor de bouw van tien woningen en waarbij inbreiding de voorkeur heeft boven uitbreiding. Door een initiatief als dit kan deze prominente locatie in het dorp weer een passende invulling krijgen. Het college van B&W van Tynaarlo heeft daarom een positieve grondhouding aangenomen ten opzichte van het initiatief en Blue Banner b.v. gevraagd de plannen met de omgeving te bespreken en verder uit te werken.

 

Jaren geleden is de Ontmoetingskerk in Vries gesloopt. Sinds die tijd ligt de locatie aan de Oude Asserstraat 38/40 braak en staan er hekken omheen, in afwachting van een nieuwe invulling. In het verleden heeft Noppert Vastgoed een plan ontwikkeld om op deze locatie appartementen te bouwen. Deze plannen zijn door gebrek aan belangstelling nooit doorge-gaan. Recent is de locatie aangekocht door Blue Banner b.v., die een plan heeft ontwikkeld voor de bouw van zes twee-onder-één-kapwoningen en vier vrijstaande woningen.

 

Een nieuw aangezicht
Wethouder Miriam van Dijk vertelt enthousiast over dit project: "Wij zijn blij dat er een nieuw initiatief ligt om deze prominente plek een nieuw aangezicht en een nieuwe invulling te geven. Hiervoor is wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de plan-nen en om te peilen wat ze van het plan vinden."

Locatie
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie