Laatste alarmering:
Datum 22|05 Tijd 14:18:55 P (inci-07) Buitenbrand Eekhoornstraat Eelde 038131 Prio Eenheid | Brandweer Drenthe (Onbekende code)
donderdag 24 mei 2018

DONDERDAG 07|09

Aanvraag luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde in procedure

Een luchthavenbesluitlegt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden en het is nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren

EELDE - Groningen Airport Eelde wil een aanvraag indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een luchthavenbesluit. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beoordeelt deze aanvraag en neemt hierover een besluit. Een luchthavenbesluitlegt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden en het is nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

 

In december 2016 hebben de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo besloten in de verdere ontwikkeling van de luchthaven te investeren ten behoeve van de ontwikkeling van de regio. Het voornemen van de luchthaven is een besluit aan te vragen dat deze ontwikkeling mogelijk maakt. De luchthaven stelt een milieueffectrapport op. Hierin worden de effecten van het voornemen op het milieu onderzocht.

 

Van donderdag 7 september tot en met donderdag 5 oktober 2017 kunt u een zienswijze geven op het voornemen van de luchthaven en op de Notitie Reikwijde en Detailniveau waarin staat wat er in het milieueffectrapport wordt onderzocht.

Foto's
1/1
Locatie
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie